Orgány

Predseda správnej rady

Martin Schmidt

Martin Schmidt

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7321
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
F 321

Členovia správnej rady

doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.

doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.

Prodekan, Vysokoškolský učiteľ, Prodekan pre rozvoj, informatizáciu a vzťahy s verejnosťou

Telefónne číslo:
048 446 7326, 048 446 7419
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
F326

prof. PaedDr. Karol Görner, PhD.

prof. PaedDr. Karol Görner, PhD.

Dekan, Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7531, 048 446 7421
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
č.11

Členovia dozornej rady

 Ing. Oľga Kúchenová

Ing. Oľga Kúchenová

Vedúca ekonomického oddelenia

Telefónne číslo:
048 446 7445
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 018

Marta Kostúrová

Marta Kostúrová

Referentka, Pracovisko: Ústav automatizácie a komunikácie

Telefónne číslo:
048 446 6678
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa

prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.

prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7328
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
F328

Tajomníčka a hospodárka

Ing. Ingrid Bottková

Ing. Ingrid Bottková

Tajomníčka

Telefónne číslo:
048 446 7423
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
č. 23