Orgány

Predseda správnej rady

Ing. Ingrid Bottková

Ing. Ingrid Bottková

Tajomníčka

Telefónne číslo:
048 446 7423
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
č. 23

Členovia správnej rady

doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.

doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.

Vysokoškolský učiteľ, zástupca vedúcej katedry, člen Komisie pre medzinárodné vzťahy, člen Komisie pre financie a rozvoj

Telefónne číslo:
048 446 7326
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
F326

prof. PaedDr. Karol Görner, PhD.

prof. PaedDr. Karol Görner, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7531, 048 446 7421
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
č.11

Členovia dozornej rady

 Ing. Oľga Kúchenová

Ing. Oľga Kúchenová

Vedúca ekonomického oddelenia

Telefónne číslo:
048 446 7445
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 018

Marta Kostúrová

Marta Kostúrová

Referentka, Pracovisko: Ústav automatizácie a komunikácie

Telefónne číslo:
048 446 6678
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa

prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.

prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7328
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
F328

Tajomníčka a hospodárka

Ing. Jana Fukasová

Ing. Jana Fukasová

Referentka pre marketing

Telefónne číslo:
048 446 7878
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F017