Predseda správnej rady

Ing. Ingrid Bottková

Ing. Ingrid Bottková

Tajomníčka

Telefónne číslo:
048 446 7423
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
č. 23

Členovia správnej rady

doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD.

doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD.

Dekan, Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7321, 048 446 7421
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
F 321

Lujza Urbancová, PhD.

Lujza Urbancová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu, rozvoj a vzťahy s verejnosťou

Telefónne číslo:
048 446 51 35, 048 446 74 19
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K135

Členovia dozornej rady

 Ing. Oľga Kúchenová

Ing. Oľga Kúchenová

Vedúca ekonomického oddelenia

Telefónne číslo:
048 446 7445
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 018

Marta Kostúrová

Marta Kostúrová

Referentka, Pracovisko: Ústav automatizácie a komunikácie

Telefónne číslo:
048 446 6678
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa

prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.

prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7328
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
F328

Tajomníčka a hospodárka

Ing. Jana Fukasová

Ing. Jana Fukasová

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 7878
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F017