Orgány

Predseda správnej rady

Ing. Ingrid Bottková

Ing. Ingrid Bottková

Tajomníčka

Telefónne číslo:
048 446 7423
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
č. 23

Členovia správnej rady

doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.

doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.

Vysokoškolský učiteľ, člen Komisie pre medzinárodné vzťahy, člen Akademického senátu FF UMB, predseda Odborového zväzu OZPŠaV FF UMB

Telefónne číslo:
048 446 5127
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
K 127 (Tajovského 51)

prof. PaedDr. Karol Görner, PhD.

prof. PaedDr. Karol Görner, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7531
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
č.11

Členovia dozornej rady

 Ing. Oľga Kúchenová

Ing. Oľga Kúchenová

Vedúca ekonomického oddelenia

Telefónne číslo:
048 446 7445
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 018

Marta Kostúrová

Marta Kostúrová

Referentka, Pracovisko: Ústav automatizácie a komunikácie

Telefónne číslo:
048 446 6678
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa

prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.

prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7328
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
F328

Tajomníčka a hospodárka

Ing. Jana Fukasová

Ing. Jana Fukasová

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 7878
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F017