Partnerské a spolupracujúce organizácie

Alliance française de Banská Bystrica

directionbb@afsk.sk

 AIESEC

 aiesec@aiesec.sk

Asociácia prekladateľských spoločností Slovenska

atcsk@atcsk.sk

 

Centrum aplikovanej politickej a sociálnej filozofie

tatiana.sedova@umb.sk

 

Centrum etického poradenstva – CETIP

pavel.fobel@umb.sk

 

Centrum poľského jazyka a kultúry

gabriela.olchowa@umb.sk

 

FrancAvis – Asociácia vysokoškolských frankofónnych učiteľov na Slovensku

association.francavis@gmail.com

info@francavis.eu

 

HC ´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s.

sekretariat@hc05.sk

 

INALCO – Institut national des langues et civilisations orientales (la langue slovaque)

diana.lemay@gmail.com

 

Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali (Taliansko, Rím)

iprs@iprs.it

 

Komisia sociolingvistiky priradená pri Medzinárodnom komitéte slavistov

na Filologickej fakulte Jagelovskej univerzity v Krakove

m.sagan-bielawa@uj.edu.pl

 

Občianske združenie Filológ

zuzana.bohusova@umb.sk

 

Občianske združenie Humanitas Academica

martin.schmidt@umb.sk

 

Občianske združenie Rossija

oz.rossija@gmail.com

mlada.rossija@gmail.com

 

Pobočka Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici

Lujza.Urbancova@umb.sk

 

SFUI - IUFS (Francúzsko-slovenský univerzitný inštitút / Institut Universitaire franco-slovaque)

sfui.iufs@gmail.com

 

Slovenská asociácia kondičných trénerov (SAKT)

martin.pupis@umb.sk

 

Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov

sekretariat@sapt.sk

 

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV v Bratislave

vybor_sjs@juls.savba.sk

 

SUNG – Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska

nadezda.zemanikova@umb.sk

 

Športový klub Univerzity Mateja Bela

sportklub@umb.sk

 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

svkbb@svkbb.eu

 

Študentská asociácia Pont francophone

adamciak.miroslav@gmail.com

 

Študentská historická spoločnosť pri Katedre histórie FF UMB

shs.umb@gmail.com

 

Translata

office@translata.sk

 

Vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport

ff.ktvs@umb.sk

 

VŠC DUKLA Banská Bystrica

info@dukla.sk