Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Formy študentskej angažovanosti

 

Študentský názor je pre fungovanie akademických inštitúcií dôležitý. Študentstvo môže vplývať na kvalitu študijných programov, ako aj na chod inštitúcie.

Podoby študentskej participácie:

 • zapojenie sa do ankiet o kvalite študijného programu vrátane kvality vyučujúcich, kvality podporných služieb a prostredia na vysokej škole;  
 • v prípade nespokojnosti s výučbou informovanie vedúcej, vedúceho katedry alebo osoby zodpovednej za študijný program;
 • podanie podnetu na zlepšenie kvality vzdelávania v rámci vnútorného systému kvality na UMB (link: KLIKNITE);
 • študentské tútorstvo – poradenstvo pre študentstvo v rámci realizácie výberového predmetu v oboch stupňoch štúdia, predmet má v názve spojenie študentské tútorstvo a spresňujúcu značku odkazujúcu na katedru a semester;
 • zastupovanie študentstva ako zainteresovanej strany pri posudzovaní študijných programov – záujem o činnosť je potrebné vyjadriť osobe zodpovednej za študijný program (osoba zodpovedná za študijný program je uvedená v sprievodcovi štúdiom v opise konkrétneho študijného programu, link: KLIKNITE);
 • uchádzanie sa o členstvo v orgánoch akademickej samosprávyv akademickom senáte fakulty alebo univerzity a v iných orgánoch UMB (link: KLIKNITE, link: KLIKNITE); ako členka, člen akademického senátu následne po zvolení:
  • zastupovanie vysokej školy v Študentskej rade vysokých škôl (link: KLIKNITE);
  • členstvo v univerzitnej rade pre vnútorný systém kvality (link:  KLIKNITE);
  • členstvo  vo fakultnej rade pre vnútorný systém kvality – po prerokovaní v kolégiu dekana vymenúva  členku či člena dekan fakulty (link: KLIKNITE, link: KLIKNITE);
  • členstvo v  Disciplinárnej komisii  UMB   na návrh študentskej časti AS UMB