Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Štúdium na FF UMB z pohľadu absolventa Mgr. Jakuba Urika, M. A.