Zamestnanci dekanátu

Tajomníčka

Ing. Ingrid Bottková

Ing. Ingrid Bottková

Tajomníčka

Telefónne číslo:
048 446 7423
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
č. 23

Sekretariát dekana a tajomníčky fakulty

Katarína Brišová

Katarína Brišová

Sekretárka, Sekretariát dekana a tajomníka

Telefónne číslo:
048 446 7422
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F022

Referát miezd a ľudských zdrojov

Ing. Kamila Sklenková

Ing. Kamila Sklenková

Referát miezd a ľudských zdrojov

Telefónne číslo:
048 446 7446
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 016

Referát ochrany osobných údajov a registratúrne stredisko

PhDr. Mária Srnková

PhDr. Mária Srnková

Referentka, Referát ochrany osobných údajov a registratúrne stredisko

Telefónne číslo:
048 446 7416
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 16

Referát pre medzinárodné vzťahy a edičnú činnosť

PhDr. Ingrid Balážová

PhDr. Ingrid Balážová

Referentka, Medzinárodné vzťahy a edičná činnosť

Telefónne číslo:
048 446 7414
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
č. 14

Referát pre vedu a doktorandské štúdium

PhDr. Lucia Allmanová

PhDr. Lucia Allmanová

Telefónne číslo:
048 446 7621
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
14

Referát projektového manažéra

Mgr. Milena Konôpková

Mgr. Milena Konôpková

Projektová manažérka

Telefónne číslo:
048 446 7413
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
č. 13

Referát pre marketing a vzťahy s verejnosťou

Ing. Jana Fukasová

Ing. Jana Fukasová

Referentka pre marketing

Telefónne číslo:
048 446 7878
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F017

Referát pre podnikateľskú činnosť

Mgr. Monika Kmeťová

Mgr. Monika Kmeťová

Referentka ekonomického oddelenia

Telefónne číslo:
048 446 7417
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 017

Vedúca ekonomického oddelenia

 Ing. Oľga Kúchenová

Ing. Oľga Kúchenová

Vedúca ekonomického oddelenia

Telefónne číslo:
048 446 7445
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 018

Referentka ekonomického oddelenia

Lýdia Šmahelová

Lýdia Šmahelová

Referentka ekonomického oddelenia

Telefónne číslo:
048 446 7418
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 018

Erika Murínová

Erika Murínová

Referentka ekonomického oddelenia

Telefónne číslo:
048 446 7476
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 009

Branislava Golianová

Branislava Golianová

Referentka ekonomického oddelenia a správy majetku

Telefónne číslo:
048 446 5120
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 009

Vedúci oddelenia pre informačné technológie

Štefan Šimko

Štefan Šimko

Vedúci oddelenia informačných technológií

Telefónne číslo:
048 446 7474, 0915952332
Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Kancelária:
F020

IT technik/Web Administrator

Bc. Mojmír Lehocký

Bc. Mojmír Lehocký

Oddelenie informačných technológií

Telefónne číslo:
048 446 7420, 0905473751
Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Kancelária:
F020

IT technik

Ján Podsklan

Ján Podsklan

Oddelenie informačných technológií

Telefónne číslo:
048 446 7471, 0905473751
Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Kancelária:
F020

Vedúca útvaru prevádzky

Dagmar Šúrová

Dagmar Šúrová

Vedúca útvaru prevádzky

Telefónne číslo:
048 446 5175
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
K 005

Podateľňa

Mgr. Dagmara Chriašteľová

Mgr. Dagmara Chriašteľová

Podateľňa

Telefónne číslo:
048 446 7424
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F024

Vedúca študijného oddelenia

Mgr. Barbora Podobová

Mgr. Barbora Podobová

Vedúca študijného oddelenia

Telefónne číslo:
048 446 7410
Kancelária:
F 010

Referentka študijného oddelenia

Mgr. Ivanna Feketa

Mgr. Ivanna Feketa

Referentka študijného oddelenia

Telefónne číslo:
048 446 7426
Kancelária:
F 011 A

Mgr. Erika Paulenková

Mgr. Erika Paulenková

Referentka študijného oddelenia

Telefónne číslo:
048 446 7426
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 011 A

Viera Urgelová

Viera Urgelová

Referentka študijného oddelenia

Telefónne číslo:
048 446 7475
Kancelária:
F 011 B

Fakultná administrátorka AIS

Ing. Viera Pivarčeková

Ing. Viera Pivarčeková

Fakultná administrátorka AIS

Telefónne číslo:
048 446 7425
Kancelária:
kancelária č. 25

Telefónna ústredňa

446 7111, Fax: 413 6153