Projekty

Pamäť mesta v historických obrazových prameňoch

Číslo projektu:009UMB-4/2020Doba riešenia:2020 - 2022
Vedúci projektu:Kunec Patrik, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Slovenské dolnozemské komunity v reflexii materskej krajiny počas medzivojnovej Československej republiky

Číslo projektu:1/0426/20Doba riešenia:2020 - 2022
Vedúci projektu:Kmeť Miroslav, doc. PaedDr., PhD.Koordinátor projektu:

Historická pamäť a dejiny zahraničných Slovákov v 19. a prvej polovici 20. storočia

Číslo projektu:VEGA č. 1/0606/11Doba riešenia:2011 - 2013
Vedúci projektu:doc. PhDr. Miroslav Kmeť, PhD.Koordinátor projektu:

Historickogeografická charakteristika výrobných aktivít v lesoch vybraných banských miest

Číslo projektu:VEGA č. 1/0230/10Doba riešenia:2010 - 2011
Vedúci projektu:PhDr. Pavol Maliniak, PhD.Koordinátor projektu:

Dejiny lesov vo Zvolenskej stolici od stredoveku do polovice 19. st.

Číslo projektu:UGADoba riešenia:2009 - 2011
Vedúci projektu:PhDr. Pavol Maliniak, PhD.Koordinátor projektu:

Osídlenie Zvolenskej kotliny od včasného stredoveku do polovice 19. storočia

Číslo projektu:VEGA č. 1/4541/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:PhDr. Oto Tomeček, PhD.Koordinátor projektu:

Osídlenie Zvolenskej kotliny od včasného stredoveku do polovice 19. storočia

Číslo projektu:VEGA 1/4541/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:PhDr. Oto Tomeček, PhD. (KHi FHV UMB)Koordinátor projektu:

Osídlenie Zvolenskej kotliny od včasného stredoveku do polovice 19. storočia

Číslo projektu:VEGA 1/4541/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:PhDr. Oto Tomeček, PhD. (KHi FHV UMB)Koordinátor projektu:

Využitie elektroseparačných techník v enviromentálnej analýze látok prítomných vo vzorkách zložiek životného prostredia

Číslo projektu:VEGA č. 8/2006Doba riešenia:2006 - 2008
Vedúci projektu:Ing. Iveta Nagyová, PhD. (Katedra chémie Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici)Koordinátor projektu: