Ako vyzerá obhajoba a čo si na ňu treba priniesť

Poslucháč/ka si so sebou na obhajobu prinesie:

- vlastnú kópiu záverečnej práce (bakalárskej alebo magisterskej práce),

- posudok vedúcej práce a aj posudok oponenta/oponentky.

 

Ako obhajoba prebieha?

Študent/ka komisii predstaví tému práce, jej cieľ, či a ako sa podarilo daný cieľ práce naplniť (čo sa v práci skúmalo, ako a prečo, k akým záverom sa dospelo a pod.). Predstavovanie práce trvá 7 - 10 minút, ale to je maximum.

Potom sa poslucháč/ka vyjadrí k posudkom vedúcej práce a oponenta/oponentky a odpovie na otázky v nich. Odpovie i na doplňujúce otázky členov a členiek komisie. Tým sa obhajoba končí. Také jednoduché to je.

 

Domáca príprava na obhajobu (aj štátnice) spočíva v príprave:

- psychickej (dobre sa pred obhajobou vyspať - aspoň 6 hodín, prípadne si poplakať - plakať pred komisiou je neskoro a je to aj nevhodné),

- vedomostnej (študovať, študovať, študovať),

- gastronomickej (t.j. pred skúškou zjesť banán, kúsok čokolády a pod., čo podporí činnosť mozgu).