Cudzí jazyk pre doktorandov (AJ) 1 a 3

CUDZÍ JAZ. PRE DOKTORANDOV (AJ) 1: vyučovanie prebieha v UTOROK 5-6 vyuč. h. (10,40 - 12,00) na K039 (Tajovského 51, BB).

Materiály (infolist, nahrávky a pod.) dostupné v Moodli.

 

 

 

CUDZÍ JAZ. PRE DOKTORANDOV (AJ) 3: vyučovanie prebieha v UTOROK 7-8 vyuč. h. (12,15 - 13,35) na K039 (Tajovského 51, BB). Materiály (infolist, nahrávky a pod.) dostupné v Moodli.