Oznamy pre študentov

 

Študentov, ktorí majú záujem o konzultáciu (rozhovor)

najmä k seminárnym a záverečným prácam prosím,

aby mi mailom spresnili presný čas

v rámci konzultácií vo štvrtok od 9 00 do 10 30.

Následne sa môžeme spojiť prostredníctvom videohovoru

v MS Teams.