Oznamy pre študentov

 

Študentom 1. ročníka pripomínam,

že prednáška z pomocných vied historických

sa v piatok 1. októbra nebude konať.

 

 

Prosím študentky a študentov,

aby mi konzultácie v MS Teams oznámili vopred mailom.

Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu kancelárií

osobné konzultácie budú možné

po dohodnutí času a miesta rovnako vopred mailom.