Oznamy pre študentov

 

 Prosím študentov, aby do 24. 7. 2020 po ukončení študijných povinností vykonali elektronický zápis do vyššieho roka štúdia. V rovnakom čase je možné využiť II. etapu na prihlasovanie na predmety akademického roka 2020/2021. Informácia je zverejnená aj na stránke FF UMB: https://www.ff.umb.sk/studium/oznamy-pre-studentov/elektronicky-zapis-do-vyssich-rokov-studia-na-2020-2021.html

 

Pripomínam, že predzápis v apríli nebol totožný s elektronickým zápisom do vyššieho roka štúdia.