Oznamy pre študentov

Oznamujem študentkám a študentom,

že prednáška z dejín Slovenska do roku 1526

sa 12. 11. nebude konať. Namiesto nej

bude prednášať R. Kožiak

všeobecné dejiny do roku 1492.

 

 

Prosím študentky a študentov,

aby mi konzultácie v MS Teams oznámili vopred mailom.

Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu kancelárií

osobné konzultácie budú možné

po dohodnutí času a miesta rovnako vopred mailom.