Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Publikačná činnosť

Úvod_do_štúdia_dejín_stredovekých_hradov.pdf

Úvod do štúdia dejín stredovekých hradov.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Belianum, 94 s.
AHN_2_2020_Maliniak.pdf

Kolektívne práva a povinnosti poddaných Zvolenského panstva (listiny Ľudovíta I. a Žigmunda a ich konfirmácie).

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: Acta historica Neosoliensia. roč. 23, č. 2, s. 87-104.
Maliniak_Čadradské_panstvo.pdf

Čabradské panstvo v stredoveku.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Belianum, 224 s.
Jagiellonowie i ich świat 2018.pdf

Spojenci a protivníci Jagelovcov. O niektorých účastníkoch zápasu medzi Vladislavom a Jánom Albrechtom v Uhorsku v rokoch 1490 – 1492.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: Jagiellonowie i ich świat. Centrum a peryferie w systemie władzy Jagiellonów. red. B. Czwojdrak – J. Sperka – P. Węcowski, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Societas Vistulana, s. 101-112
BELJAK a kol.pdf

Stavebné a funkčné premeny hradu Modrý Kameň v 16. a 17. storočí.

Autori: Beljak, J. - Maliniak, P. - Šimkovic, M.
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Archaeologia historica. roč. 42, č. 2, s. 489-509.
Maliniak_hrady.pdf

Dobrá Niva, Hrádok/Litava, Litava/Čabraď, Ľupča, Modrý Kameň, Pustý hrad, Revište, Šášov, Vígľaš, Zvolenský zámok.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Dvořáková, D. a kol.: Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť. Bratislava : Veda.
Stavebné a funkčné členenie hradu Čabraď.pdf

Stavebné a funkčné členenie hradu Čabraď na základe inventárov do začiatku 17. storočia.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: „Za Boha, kráľa a vlasť!“ Koháryovci v uhorských dejinách. „Istenért, királyért, hazáért!“ A Koháry család a történelmi Magyarország viszonylatában. ed. M. Ďurianová, Zvolen : Národné lesnícke centrum pre Múzeum vo Svätom Antone, s. 129-137.
Svet_zvierat_Maliniak.pdf

Úlovky, dary a jelene v maštali. Sociálne a kultúrne pozadie poľovníctva vo Zvolenskej stolici.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Dvořáková, D. a kol.: Človek a svet zvierat v stredoveku. Bratislava : Veda. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, s. 393-408.
Burg_Pusty_hrad_bei_Zvolen.pdf

Burg Pustý hrad bei Zvolen – eine Zeugin mittelalterlichen Lebens. Differenzierung des Raumes der königlichen Burg aufgrund der archäologischen, architektonischen und historischen Forschung.

Autori: Beljak, J. – Maliniak, P. – Beljak Pažinová, N. – Šimkovic, M.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Castrum Bene 12, s. 265-276.
Acta Acad Agrien 2013.pdf

A Zólyom megyei vadászat történetéből a középkorban és az újkor idején.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Acta Academiae Agriensis. Nova series. tomus XL. Sectio historiae. red. L. Kiss, Eger : Eszterházy Károly Főiskola, s. 157-173.
Turek na obzore.pdf

Turek na obzore (Z prameňov k uhorsko-osmanským vzťahom).

Autori: Maliniak, P. - Nagy, I.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Kraków : Towarzystwo Słowaków v Polsce, 246 s.

Z cirkevných dejín od stredoveku po moderné obdobie.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Zvolen 1243 – 2013. Publikácia bola vydaná pri príležitosti 770. výročia obnovenia mestských výsad mestu Zvolen. zost. J. Bebej – P. Maliniak – S. Čatayová, Zvolen : Mesto Zvolen, s. 230-237, 433-434.
Balassa magyarul.pdf

Segítség vagy fenyegetés? Balassa János a bányavárosok kapitánya és kapcsolatai a polgárokkal és földesurakkal (tekintettel a szécsényi ütközetre).

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Rod Balašovcov v 13. až 19. storočí. zost. H. Ferencová - E. Antolová, Modrý Kameň : SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, s. 168-176.
Balassa slovensky.pdf

Pomoc alebo hrozba? Kapitán banských miest Ján Balaša a jeho vzťahy k mešťanom a zemanom (so zreteľom na bitku pri Sečanoch).

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Rod Balašovcov v 13. až 19. storočí. zost. H. Ferencová - E. Antolová, Modrý Kameň : SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, s. 159-167.

The Deserted Castle of Zvolen.

Autori: Šimkovic, M. - Beljak, J. - Maliniak, P.
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Central Slovakia Tourist Board, 42 s.
Svedectvo.pdf

Svedectvo hájnického farára Mateja ako prameň k cirkevným dejinám Zvolena.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Kultúrne dejiny. roč. 2, č. 2, s. 272-278.
Mlyny.pdf

Mlynárstvo na strednom Pohroní v stredoveku a na začiatku novoveku.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Z histórie technicko-hospodárskeho využitia vodných tokov na strednom Pohroní. eds. J. Žilák - P. Hronček, Banská Bystrica : Centrum vedy a výskumu FHV UMB, s. 30-45.
Maliniak Lesy.pdf

Les a lesná výroba v zázemí banských miest vo Zvolenskej stolici v 14. - 17. storočí.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Maliniak, P. a kol.: Lesy v dejinách Zvolenskej stolice. Lesné remeslá v kultúre a zamestnaní obyvateľstva v stredoveku a ranom novoveku. Banská Bystrica - Kraków : Lesy Slovenskej republiky - Spolok Slovákov v Poľsku, s. 29-60, 131-138.
The use of border signs.pdf

The use of border signs in the Carpathian region: Contribution to the understanding of borders in the Middle and Early Modern Age.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Historiography in Motion. Slovak Contributions to the 21st International Congress of Historical Sciences. eds. R. Holec - R. Kožiak, Bratislava - Banská Bystrica : Institute of History of SAS - State Scientific Library, s. 62-76.
Discussiones Maliniak.pdf

A zólyomlipcsei uradalom lakóinak tanúvallomásai, mint a régió késő középkori történelmének forrása.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Discussiones Neogradienses 10. Uradalmak kora. szerk. É. Szirácsik, Salgótarján : Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, s. 9-25.
Osídlenie.pdf

Osídlenie od 13. storočia do konca stredoveku.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: Osídlenie Zvolenskej kotliny od včasného stredoveku do polovice 19. storočia. ed. O. Tomeček, Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB, s. 69-118.
Dejiny lesa.pdf

O aktuálnych problémoch lesníckej historiografie (s príkladmi zo Zvolenskej stolice).

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: Z dejín vedy a techniky stredoslovenského regiónu. eds. P. Hronček a kol. Banská Bystrica : Ústav vedy a výskumu UMB, s. 16-24.
Clovek_krajina.pdf

Človek a krajina Zvolenskej kotliny v stredoveku.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB, 246 s.

K sobášnej politike Bela IV. Dynastická svadba vo Zvolene a jej reflexie v historiografii.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: Historický časopis. roč. 56, č. 1, s. 125-135.

K stredovekým dejinám obce Môťová.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: Zvolen 1243 - 2008. Zborník príspevkov z vedeckých konferencií. zost. J. Ragačová - P. Maliniak, Zvolen : Mesto Zvolen, s. 109-113.

Béla Radvánszky (1849 – 1906) a jeho bádateľské aktivity v oblasti rodových dejín.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: K dejinám genealogického výskumu na Slovensku. zost. M. Šišmiš, Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, s. 35-40.

K interpretáciám najstarších písomných dokladov o osídlení Zvolenskej kotliny.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: Acta historica Neosoliensia. tomus 10, s. 58-69.
Maliniak_Horehronie.pdf

Svedecké výpovede obyvateľov Ľupčianskeho panstva ako prameň k dejinám regiónu v neskorom stredoveku.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: Krajina, história a tradície čipkárskych obcí Horehronia. zost. P. Hronček - P. Maliniak, Banská Bystrica : Ústav vedy a výskumu UMB, s. 197-209.
Pliešovce.pdf

Dejiny do konca 19. storočia.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: Pliešovce. Krajina, história, kultúra. zost. J. Darulová a kol. Banská Bystrica : Obecný úrad Pliešovce - Ústav vedy a výskumu UMB, s. 43-56.
kríže.pdf

„Meta ad modum crucis sculpta.“ Kríže na hraniciach majetkov vo Zvolenskej stolici.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: Svätec a jeho funkcie v spoločnosti I. zost. R. Kožiak – J. Nemeš, Bratislava : Chronos, s. 393-410.

Mapa zvolenského majetku Štefana Esterházyho.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: Pamiatky a múzeá. č. 1, s. 29-32.

Útok na hrad Zvolen v roku 1290 (útočníci, obrancovia a príčiny konfliktu).

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: Rytierstvo. Element v živote stredovekého človeka. zost. J. Meliš, Trnava : Trnavský historický spolok, s. 91-101.

Vlk v stredovekej ľudovej kultúre na Slovensku.

Autori: Maliniak, P. - Ulašin, B.
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: Pohanstvo a kresťanstvo. zost. R. Kožiak - J. Nemeš, Bratislava : Chronos, s. 235-246.

Najstaršie zmienky o hraničných stromoch vo Zvolenskej kotline.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: Krajinné štruktúry a mimolesná vegetácia Zvolenskej kotliny. zost. T. Benčať, Zvolen : Partner, s. 5-12.