Výsledky testov

 

Výsledky testu z predmetu

Vybrané otázky z dejín Slovenska do roku 1526,

7. 12. 2013,

externé štúdium histórie.

 

Stupnica hodnotenia: A 18-17 b, B 16-15 b, C 14-13 b,

D 12-11 b, E 10-9 b, Fx 9 b a menej.

 

Jana Antalová - Fx

Kamila Antalová - Fx

Zuzana Kajabová - D

Martina Macejová - D

Janka Ševčíková - E

Monika Štefková - C