Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Základy paleografie

 

 

Základy paleografie

 

Tézy a literatúra k predmetu

 

1. Hierarchia v latinskej paleografii

Historické obdobie

Štýl písma

Druh písma

Typ písma

 

Literatúra

GIEYSZTOR, Aleksander: Zarys dziejów pisma łacińskiego. Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 2009 (druhé vydanie).

HÚŠČAVA, Alexander: Dejiny a vývoj nášho písma. Bratislava : Slovenská akadémia vied a umení, 1951.

 

2. Priestorové rozloženie písma

Majuskula (verzálky a kapitálky)

Minuskula (vymedzenie podľa liniek)

Dĺžky, ťah, driek, oblúčik, brvno, ligatúra

 

Literatúra

ŠEDIVÝ, Juraj: Terminológia paleografickej deskripcie a analýzy. In: Slovenská archivistika. roč. 43, č. 1, 2008, s. 74-102.

ŠEDIVÝ, Juraj – PÁTKOVÁ, Hana (eds.): Vocabularium parvum scripturae Latinae. Bratislava – Praha : Latin Palaeography Network – Central and Eastern Europe, 2008.

 

3. Spôsoby skracovania slov

Skracovanie suspenziou

Skracovanie kontrakciou

Značky vlastného významu

Značky relatívneho významu

 

Literatúra

GLEJTEK, Miroslav – LABANC, Peter: Cvičenia zo stredovekej latinskej paleografie. Uhorské listinné písmo v 13. – 16. storočí. Nitra : Filozofická fakulta UKF, 2015.

HLEDÍKOVÁ, Zdeňka – KAŠPAR, Jaroslav – EBELOVÁ, Ivana: Paleografická čítanka. Textová část/Ukázky. Praha : Karolinum, 2000 (druhé vydanie).

NOVÁK, Jozef a kol.: Paleografická čítanka. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2001.

OLEXÁK, Peter: Scriptura latina libraria. Weissenburg : Edizioni Biricianis, 2008.

 

4. Transliterácia, transkripcia a edičné pravidlá

Spôsoby čítania rukopisov

Metodika prepisu a príprava edície

 

Literatúra

LEHOTSKÁ, Darina: Transkripčné pravidlá, odborná terminológia a ukážky latinských textov. Bratislava : Univerzita Komenského, 1982.

ŠŤOVÍČEK, Ivan a kol.: Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od počátku 16. století do současnosti. Praha : Archivní správa MV ČR, 2002.