Biomechanika denné štúdium

 

Termíny písomného testu

Vedomostné testy budú realizované v systéme moodle pod predmetom denné štúdium, Biomechanika a antropomotorika  - časť biomechanika.

Absolvovanie testu si nevyžaduje predchádzajúce prihlásenie sa na termín.

 

22.12.2020 - opakujúci študenti tretieho ročníka (proritne) + študenti druhého ročníka

8.1. 2021    11:00 hod - bez obmedzenia

13.1.2021   11:00 hod - bez obmedzenia

20.1.2021   11:00 hod - bez obmedzenia

 

 

 

 

Pokyny k predmetu Biomechanika (denné štúdium) 

 

 

Dištančná forma  výučby predmetu Biomechanika a antropomotorika ZS 2020

 

 

 

Linky k seminárnym prácam:

 

Výpočet hmotností segmentov

 

Výpočet ťažísk segmentov

 

Vzorce pre výpočet centrálneho ťažiska tela v jednej rovine

 

Kontaktný formulár

=