Biomechanika - externé štúdium

Termíny písomného testu

Vedomostné testy budú realizované v systéme moodle. Link k testom bude zaslaný mailom všetkým prihláseným na predmet pred konajúcim sa termínom.

Absolvovanie testu si nevyžaduje predchádzajúce prihlásenie sa na termín.

 

8.1. 2021    11:00 hod - bez obmedzenia

13.1.2021   11:00 hod - bez obmedzenia

20.1.2021   11:00 hod - bez obmedzenia 

 

 

 

 

Výučba predmetu Biomechanika a antropomotorika je v zimnom semestri 2020 realizovaná dištančnou formou.

Podmienky k splneniu predmetu sú aktualizované v Moodle.

 

 

  Okruhy téz k teoretickému testu

 

 

Linky k seminárnym prácam:

 

 

 Linky k samoštúdiu problematiky

 

 

Kontaktný formulár

=