Biomechanika - rozširujúce štúdium

Podmienky hodnotenia predmetu Biomechanika a antropomotorika

 

Podmienky k ukončeniu predemtu - časť Biomechanika

 

Hodnotenie z časti Biomechanika, bude udelené na základe úspešného zvládnutia vedomostného testu (učebné materiály boli poskytnuté v rámci kontaktného bloku počas prezenčnej formy výučby).

Test bude realizovaný písomnou formou.  Podrobné informácie budú zverejnené 18.5.2020 v tomto odkaze, aktuálne v oznamoch pre študentov.

 

Vyhovel:

Max počet bodov 50 bodov

Minimálny počet bodov 36 bodov

 

Nevyhovel:

menej ako 36  bodov

Kontaktný formulár

=