Skialpinizmus

Podmienky k udeleniu kreditov za predmet.

 

Hodnotenie predmetu vzhľadom k zrušeniu prezenčnej formy bude riešené dištančnou formou.

Študent získa z predmetu kredity zaslaním seminárnej práce z oblasti skialpinizmu. Študent si vyberie tému a vypracovanú ju zašle na adresu vyučujúcho

peter.mandzak@umb.sk do 15.5.2020. Na základe kvality jej vypracovania bude udelené hodnotenie.

 

Témy seminárnych prác:

 

1. Skialpinistická výstroj a výzbroj.

2. Technika stúpenia v rôznych sklonoch horského terénu.

3. Problematika vzniku lavín.

4. Snehový profil a test stability snehovej vrstvy.

5. Práca s lavínovým vyhľadávačom a pohyb v lavínovom teréne.

6. Bezpečnosť pohybu v skialpinistickom teréne.

7. Technika lyžovania v hlbokom snehu a v neupravenom teréne.

8. Plánovanie skialpinistickej túry.

9. Improvizované horská záchrana v zimnom období.

10. Skialpinistické terény na Slovensku. (popis vybraných skialpinistických trás na Slovensku)

11. Skialpinistické terény v zahraničí (popis vybraných skialpinistických trás v zahraničnej oblasti podľa vlastného výberu)

 

 

 

Kontaktný formulár

=