Diagnostika v športových hrách (denné štúdium)

Vyučujúci predmetu Diagnostika v športových hrách:

PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD. - všeobecná diagnostika
PaedDr. Rastislav Kollár, PhD. - diagnostika v hádzanej
Mgr. Andrea Izáková, PhD. - diagnostika v basketbale
Mgr. Jaroslav Popelka, PhD. - diagnostika vo volejbale
PaedDr. Lukáš Opáth, PhD. - diagnostika v ľadovom hokeji
Mgr. David Brünn, PhD. - diagnostika vo futbale

 

PRIEBEH VYUČOVANIA A POŽIADAVKY K UKONČENIU PREDMETU DIAGNOSTIKA V ŠPORTOVÝCH HRÁCH:

 

Absencie: Sú dovolené max 3 absencie. V prípade vyššieho počtu je študentovi udelené záverečné hodnotenie FX.

 

Vyučovanie prebieha až do odvolania cez aplikáciu Microsoft Teams. Prednáška je v pondelok od 12:15 do 12:55 (7. vyučovacia hodina). Seminár je v utorok od 9:05 do 9:45 (3. vyučovacia hodina).

V rámci predmetu bude realizovaných 13 prednášok a 6 seminárov (2+1 zo všeobecnej diagnostiky, 2+1 z ľadového hokeja, 2+1 z basketbalu, 2+1 z hádzanej, 2+1 z volejbalu, 2+1 z futbalu) spoločne (to znamená, že týchto 13+6 hodín sa zúčastňujú všetci študenti prihlásení na predmet v AIS-e).

Ďalších 7 hodín seminára je už realizovaných v rámci skupiny vytvorenej podľa zvoleného športu (ľadový hokej, basketbal, hádzaná, volejbal, futbal) u vyučujúceho diagnostiky konkrétnej športovej hry v dohodnutých časoch cez Microsoft Teams.

 

Harmonogram spoločných prednášok a seminárov:

Dátum

Deň

Vyučujúci

8. 2. 2021 

 Pondelok 

 PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD.

9. 2. 2021 

Utorok 

 Nie je spoločný seminár

15. 2. 2121 

Pondelok 

 PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD.

16. 2. 2021 

Utorok 

 PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD.

22. 2. 2021 

Pondelok 

 PaedDr. Lukáš Opáth, PhD.

23. 2. 2021 

Utorok 

 Nie je spoločný seminár

1. 3. 2021 

Pondelok 

 Mgr. Andrea Izáková, PhD.

2. 3. 2021 

Utorok 

 Nie je spoločný seminár

8. 3. 2021 

Pondelok 

 Mgr. Andrea Izáková, PhD.

9. 3. 2021 

Utorok 

 Nie je spoločný seminár

15. 3. 2021 

Pondelok 

 PaedDr. Rastislav Kollár, PhD.

16. 3. 2021 

Utorok 

 Mgr. Andrea Izáková, PhD.

22. 3. 2021 

Pondelok 

 PaedDr. Rastislav Kollár, PhD.

23. 3. 2021 

Utorok 

 PaedDr. Lukáš Opáth, PhD.

29. 3. 2021 

Pondelok 

 Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.

30. 3. 2021 

Utorok 

 Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.

5. 4. 2021 

Pondelok 

 Veľkonočné sviatky

6. 4. 2021 

Utorok 

 Veľkonočné sviatky

12. 4. 2021 

Pondelok 

 Mgr. David Brünn, PhD.

13. 4. 2021 

Utorok 

 Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.

19. 4. 2021 

Pondelok 

 Nie je spoločná prednáška

20. 4. 2021 

Utorok 

 Nie je spoločný seminár

26. 4. 2021 

Pondelok 

 PaedDr. Lukáš Opáth, PhD.

27. 4. 2021 

Utorok 

 PaedDr. Rastislav Kollár, PhD.

3. 5. 2021 

Pondelok 

 Mgr. David Brünn, PhD.

4. 5. 2021 

Utorok 

 Mgr. David Brünn, PhD.

 

Hodnotenie predmetu: Záverečné hodnotenie bude udelené na základe dvoch priebežných hodnotení. Prvé priebežné hodnotenie bude študentovi udelené za prezentáciu (praktickú realizáciu v prípade zlepšenia pandemickej situácie) testovej batérie na diagnostiku pohybových zručností a pohybových schopností počas spoločných seminárov, resp. podľa pokynov vyučujúceho. Druhé priebežné hodnotenie bude udelené za prácu určenú vyučujúcim diagnostiky konkrétnej športovej hry počas 7 hodín seminárov v rámci skupiny vytvorenej podľa zvoleného športu.

 

Pri uvoľnení protipandemických opatrení bude dištančná forma zmenená na prezenčnú. V tom prípade by boli semináre realizované prakticky. Ak by došlo k prechodu na prezenčnú formu vyučovania, budete informovaní.

 

Informácie ohľadom predmetu sú aj na Moodle LMS

 

K obsahu prednášok a seminárov (všeobecná diagnostika a diagnostika vo futbale) odporúčame štúdium nasledujúcich zdrojov:

 
Diagnostika v športových hrách - všeobecná diagnostika

Diagnostické laboratórium na Katedre telesnej výchovy a športu FF UMB

https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/diagnosticke-laboratorium/

Laboratoř sportovní motoriky – Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu

https://ftvs.cuni.cz/FTVS-977.html

Aktuálna vedecká a odborná literatúra vo vedeckých a odborných monografiách, zborníkoch z vedeckých a odborných konferencií a periodík

 

Diagnostika v športových hrách – futbal

Testy pohybových zručností a pohybových schopností s metodikou testovania žiackych a dorasteneckých kategórii vo futbale

http://old.futbalsfz.sk/dokumenty/utm/testovanie.html

Nový projekt testovania mladých futbalistov

https://www.futbalsfz.sk/sfz-vyzva-pre-nas-futbal-projekt-testovania-mladych-hracov

Laboratórne a terénne testovanie vo futbale

https://ftvs.cuni.cz/FTVS-1599.html

 

Aktuálna vedecká a odborná literatúra vo vedeckých a odborných monografiách, zborníkoch z vedeckých a odborných konferencií a periodík

Kontaktný formulár

=