Matematicko-štatistické metódy (externé doktorandské štúdium)

K obsahu prednášok a seminárov odporúčame štúdium nasledujúcich zdrojov:

 

 • Blahuš, P. (2000). Statistická významnost proti vědecké průkaznosti výsledků výzkumu. Česká kinantropologie, 4(2), 53-71.
 • Coe R. (2002). It's the effect size, stupid: what “effect size” is and why it is important. Paper presented at the Annual Conference of the British Educational Research Association, University of Exeter, Exeter, Devon, Anglicko, September 12-14, 2002. <http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00002182.htm>
 • Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Cohen, J. (1992). Statistics a power primer. Psychology Bulletin, 112, 115-159.
 • Corder, G.W. & Foreman, D.I. (2009). Nonparametric Statistics for Non-Statisticians: A Step-by-Step Approach. New Jersey: John Wiley & Sons.
 • Dufour, J.M., Farhat, A., Gardiol, L., & Khalaf, L. (2011). Simulation-Based Finite Sample Normality Tests in Linear Regressions. The Econometrics Journal, 1, 154-173.
 • Ellis, P.D. (2009). "Thresholds for interpreting effect sizes," <www.polyu.edu.hk/mm/effectsizefaqs/thresholds_for_interpreting_effect_sizes2.html>
 • Fan, X. (2001). Statistical significance and effect size in education research: Two sides of a coin. The Journal of Educational Research, 94(5), 275-282.
 • Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Portál.
 • Green, S.B., & Salkind, N.J. (2008). Using SPSS for Window and Macintosh: Analyzing and understanding data (5th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
 • Hanák, R. (2016). Dátová analýza pre sociálne vedy. Bratislava: Ekonóm.
 • Harlow, L.L., Mulaik, S.A. & Steiger, J.H. (1997). What is there were no signicicance tests? Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • Hebák, P. & Kahounová, J. (1988). Počet pravděpodobnosti v příkladech.  Praha : SNTL.
 • Hendl, J. (2009). Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál.
 • Hinton, P.H., McMurray, I., & Brownlow, CH. (2014). SPSS Explained (2nd ed.). London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
 • Chráska, M. (2003). Úvod do výzkumu v pedagogice (základy kvantitativně orientovaného výzkumu). Olomouc: Univerzita Palackého.
 • Chytrý, V. (2019). Kvalitativní a kvantitativní zpracování dat. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Katedra matematiky a ICT.
 • Kaščáková, A. & Nedelová, G. (2011). Štatistické metódy pre spoločenksé a humanitné vedy. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 • Kerlinger, F.N. (1972). Základy výzkumu chování. Praha: Academia.
 • Kline, R.B. (2004). Beyond significance testing. Reforming data analysis methods in behavioral research. Washington: American Psychological Association.
 • Moore, D.S. (1997). Basic practice of statistics. New York: W.H. Freeman.
 • Razali, N. M., & Wah, Y. B. (2011). Power Comparisons of Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors and Anderson-Darling Tests. Journal of Statistical Modeling and Anlytics, 2, 21-33.
 • Rosenthal, J.A. (1996). Qualitative descriptors of strength of association and effect size. Journal of Social Service Research, 21(4), 37-59.
 • Rovai, A.P., Baker, J.D. & Ponton, M.K. (2014). Social Science Research Design and Statistics: A Practitioner's Guide to Research Methods and IBM SPSS Analysis. Chesapeake, VA: Watertree Press LLC.
 • Sebera, M. (2012). Vícerozměrné statistické metody. Lineární regrese. <http://www.fsps.muni.cz/~sebera/vicerozmerna_statistika/linregrese.html>
 • Soukup, P. (2013). Věcná významnost výsledků a její možnosti měření. Praha: Sociologický ústav AV ČR.
 • Sullivan, G.M. & Feinn, R. (2012). Using Effect Size—or Why the P Value Is Not Enough. Journal of Graduate Medical Education, 4(3), 279-282.
 • Thomas, J.R., Nelson, J.K. & Silverman, S.J. (2015). Research Methods in Physical Activity (7th ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.
 • UCLA: Statistical Consulting Group. (2019). FAQ: What are the differences between one-tailed and two-tailed tests? <https://stats.idre.ucla.edu/other/mult-pkg/faq/general/faq-what-are-the-differences-between-one-tailed-and-two-tailed-tests/>
 • Wimmer, G. (1993). Štatistické metódy v pedagogike. Hradec Králové: Gaudeamus.
 • Yatani, K. (2014). Analysis of Variance (ANOVA) for comparing the means. <http://yatani.jp/teaching/doku.php?id=hcistats:anova>

Kontaktný formulár

=