Športové hry

Pokyny a požiadavky k predmetu Športové hry

 

FUTBAL

 

Nácvik prihrávania a spracovania lopty, ÚHK prihraj a bež vo futbale (PC I. typu)

 

Nácvik ÚHK prihraj a bež (narážačka na tretieho) so zakončením (PC I. typu)

 

Nácvik streľby vo futbale po spracovaní lopty pred seba (PC II. typu)

 

Príklad metodického výstupu PC I. typu (vedenia časti cvičebnej jednotky na zadanú tému - nácvik prihrávania prvým dotykom)

Chyby: - nesprávne postavenie trénera pri popise cvičenia;

             - súčasná realizácia ukážky trénerom a popisu;

             - nedostatočná korekcia prihrávania nesprávnou nohou (vzdialenejšou z nášho pohľadu);

 

Príklad metodického výstupu PC I. typu (vedenia časti cvičebnej jednotky na zadanú tému - nácvik ÚHK založenej na prihrávke a nabiehaní)

Chyby: - súčasná realizácia ukážky trénerom a popisu;

          - ukážka a popis viacerých cvičení naraz (v závislosti od vekovej kategórie);

          - v prvom a druhom (na jeden dotyk) cvičení možnosť zaradiť až troch hráčov s loptou (kvôli vyššej    

            efektivite zapojenosti hráčov);

Kontaktný formulár

=