Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prenájom priestorov

 

Prenájom priestorov FF UMB

Prenájom bazéna