Prekladateľská a tlmočnícka spoločnosť

Kto sme

OZ Humanitas Academica  ponúka tlmočnícko-prekladateľské služby -  Prekladateľská a tlmočnícka spoločnosť.

Spoločnosť sme sa rozhodli založiť preto, aby sme reagovali na požiadavky trhu, priblížili akademickú prípravu študentov prekladateľstva a tlmočníctva reálnej praxi, a tak pripravovali absolventov, ktorí budú hneď po absolvovaní vysokoškolského štúdia schopní aktívne participovať na pracovnom trhu. V spolupráci s praxou budú mať participujúci študenti po ukončení štúdia konkurenčnú výhodu.

Kontaktné údaje:  Humanitas Academica.

Služby

Ponúkame prekladateľské a tlmočnícke služby z a do ôsmich jazykov:

  • anglický jazyk
  • francúzsky jazyk
  • nemecký jazyk
  • maďarský jazyk
  • poľský jazyk
  • ruský jazyk
  • taliansky jazyk
  • španielsky jazyk

Každý preklad prejde po vyhotovení študentom korektúrou odborníkom vyučujúcim daný predmet. Preklady do cudzích jazykov kontrolujú rodení hovoriaci.

Našou cieľovou skupinou sú klienti z univerzitného a mimouniverzitného prostredia.

Cenník

Služba

Cena bez DPH/ jednotka

Cena s DPH/ jednotka

Predklad zo slovenčiny do cudzieho jazyka

12 EUR/Ns

14,40 EUR/Ns

Preklad z cudzieho jazyka do slovenčiny

9 EUR/Ns

10,80 EUR/Ns

Korektúra textu v slovenskom jazyku alebo cudzom jazyku

5,50 EUR/Ns

6,60 EUR/Ns

Simultánne tlmočenie - vždy študent + vyučujúci tlmočenia

40 EUR/hod.

48 EUR/hod.

Konzekutívne tlmočenie - študent

30 EUR/hod.

36 EUR/hod.

2 tlmočníci+technik

640 EUR/deň

768 EUR/deň

Služby sa budú účtovať v cenách bez DPH.

Ns = normostrana (1800 znakov vrátane medzier)

Prekladateľské a tlmočnícke služby budú vždy realizované pod dohľadom, resp. v spolupráci s vyučujúcim tlmočenia.

Tlmočenie sa účtuje na poldeň (4 hodiny) a deň (8 hodín).

Cenová ponuka pre danú objednávku Vám bude zaslaná individuálne na základe konkrétnych požiadaviek.

Kontakty

e-mail: prekladatelskaagenturaFFUMB@umb.sk

 

Riaditeľ Prekladateľskej a tlmočníckej spoločnosti

doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.

doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, garant študijného programu

Telefónne číslo:
048 446 5031
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
031

Výkonná riaditeľka Prekladateľskej a tlmočníckej spoločnosti

Mgr. Marianna Bachledová, PhD.

Mgr. Marianna Bachledová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Výkonná riaditeľka Prekladateľskej a tlmočníckej spoločnosti FF UMB

Telefónne číslo:
048 446 5021
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K019

Manažér kvality Prekladateľskej a tlmočníckej spoločnosti

Mgr. Matej Laš

Mgr. Matej Laš

Doktorand, Projektový manažér Prekladateľskej a tlmočníckej spoločnosti FF UMB

Telefónne číslo:
048 446 5021
Kancelária:
K019

Hospodárka Prekladateľskej a tlmočníckej spoločnosti

Mgr. Monika Kmeťová

Mgr. Monika Kmeťová

Referentka ekonomického oddelenia

Telefónne číslo:
048 446 7417
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 017