PaedDr. Rastislav Kollár, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, katedrový rozvrhár, koordinátor Moodle a ECTS (ectsporadca.ktvs@umb.sk)

Telefónne číslo:
048 446 7554
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
č.34

Konzultačné hodiny

Pondelok
08:30 - 09:3013:15 - 14:15
Utorok
10:00 - 11:00
Streda
08:30 - 09:30
Štvrtok
-
Piatok
-
Možnosť konzultovať v uvedených časoch aj prostredníctvom aplikácie MS Teams

Kde ma nájdete

PaedDr. Rastislav Kollár, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu


Kancelária: č.34
Telefón: 048 446 7554
Email: Rastislav.Kollar@umb.sk

Profesijná charakteristika

Pôsobí na vysokej škole od roku 1999. Externé doktorandské štúdium ukončil v roku 2006 odbor - teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii: teória vyučovania predmetov na 1. stupni základných škôl. V súčasnosti pôsobí na katedre ako odborný asistent. 
V bakalárskom a magisterskom štúdiu vyučuje špecializáciu futbal, športové hry, pohybové hry, lyžovanie, traumatológiu a prvú pomoc. Vedeckú a publikačnú činnosť orientuje na školskú telesnú výchovu so zameraním na vyučovanie športových hier a tréningový proces vo futbale.

 

Kontaktný formulár

=