ECTS poradenstvo

ectsporadca.ktvs@umb.sk

 

Pre poradenstvo v oblasti ECTS (AIS) môžete využiť aj spolužiakov z Vašich študijných programov. Nežiadajte od nich odoberanie, či pridávanie predmetov do zápisných listov (majú v AIS rovnaké práva ako vy)!

Ak študujete učiteľstvo telesnej výchovy:

- jednopredmetovej, kontaktujte michaela.letavajova@student.umb.sk;

- a trénerstvo:

v Bc. stupni, kontaktujte adam.cehula@student.umb.sk;

v Mgr. stupni, kontaktujte hadasakatarina.kobolkova@student.umb.sk;

- v kombinácii s učiteľstvom iného predmetu:

v Bc. stupni, kontaktujte bianka.bartikova@student.umb.sk;

v Mgr. stupni, kontaktujte alzbeta.micuchova@student.umb.sk;

 

Ak sa neviete prihlásiť do AIS, kontaktujte viera.pivarcekova@umb.sk!

 

Na stránke FF UMB pod Štúdium pribúdajú návody: https://www.ff.umb.sk/studium/navody-pre-studentov.html;

Kontaktný formulár

=