ŠPORTOVÉ HRY

VŠETKY INFORMÁCIE K PREDMETU ŠPORTOVÉ HRY NÁJDETE V MOODLI LMS!

 

Pokyny a požiadavky k predmetu ŠH - denné štúdium LS 2021

Pokyny a požiadavky k predmetu ŠH - externé štúdium LS 2021

 

Príklady MOF pre vypracovanie príprav na cvičebné jednotky z hádzanej a futbalu

 

HÁDZANÁ

Športové hry - hádzaná (materiál na ďalšie štúdium)

Nácvik a zdokonaľovanie HČJ v hádzanej

Nácvik prihrávok v hádzanej

Prihrávky v hádzanej (veľkým náprahom zhora, od pleca)

Dribling v hádzanej I.

Dribling v hádzanej II.

Nácvik prihrávok v hádzanej

Nácvik a zdokonaľovanie streľby v hádzanej

(0:19-0:34 nácvik streľby skokom do bránkoviska; 0:34-0:46 zdokonaľovanie streľby vo výskoku)

Nácvik a zdokonaľovanie rýchleho protiútoku, skupinového bloku a streľby vo výskoku v hádzanej

(0:50-1:04 nácvik rýchleho protiútoku; 0:28-0:48 zdokonaľovanie rýchleho protiútoku, 1:31-1:55 zdokonaľovanie skupinového bloku a streľby vo výskoku)

Nácvik streľby vo výskoku a obchádzania súpera v hádzanej

Zdokonaľovanie bránenia hráča s loptou

(0:22-0:33 prihrávka od pleca; 0:34-0:41 prihrávka o zem; prihrávka vo výskoku 0:42-0:50)

Pohybové hry so zameraním na hádzanú

Minihádzaná

 

FUTBAL

Nácvik prihrávania a spracovania lopty, ÚHK prihraj a bež vo futbale (PC I.typu)

Nácvik ÚHK prihraj a bež (narážačka na tretieho) so zakončením (PC I. typu)

Nácvik streľby vo futbale po spracovaní lopty pred seba (PC II. typu)

Príklad metodického výstupu PC I.typu (vedenia časti cvičebnej jednotky na zadanú tému - nácvik prihrávania prvým dotykom)

Chyby: - nesprávne postavenie trénera pri popise cvičenia;

            - súčasná realizácia ukážky trénerom a popisu;

            - nedostatočná korekcia prihrávania nesprávnou nohou (vzdialenejšou z nášho pohľadu);

Príklad metodického výstupu PC I.typu (vedenia časti cvičebnej jednotky na zadanú tému - nácvik ÚHK založenej na prihrávke a nabiehaní)

Chyby: - súčasná realizácia ukážky trénerom a popisu;

            - ukážka a popis viacerých cvičení naraz (v závislosti od vekovej kategórie);

            - v prvom a druhom (na jeden dotyk) cvičení možnosť zaradiť až troch hráčov s loptou (kvôli vyššej efektivite zapojenosti hráčov);

 

Kontaktný formulár

=