Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Oddelenie informačných a komunikačných technológií

Bc. Mojmír Lehocký

Bc. Mojmír Lehocký

Referent

Telefónne číslo:
048 446 7420, 0905473751
Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Kancelária:
F020

Ján Podsklan

Ján Podsklan

Referent

Telefónne číslo:
048 446 7474, 0915 952 332
Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Kancelária:
F020