Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

8. rok sa na pôde UMB stretli zástupcovia firiem s ponukou práce

https://www.umb.sk/o-nas/informacie/fotogaleria/udalosti/2017/oktober/8-rok-sa-na-pode-umb-stretli-zastupcovia-firiem-s-ponukou-prace.html