Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v stredu 13. februára 2019.

Vo vestibule FF UMB sa budú v čase od 9.00 do 14.00 h nachádzať informačné miesta:

1.      uvítací pult (registrácia, program s mapkou, brožúry),

2.      pult študijného oddelenia (potvrdenia o návšteve podujatia, informácie o štúdiu),

3.      pult medzinárodnej spolupráce (SAIA, ESN),

4.      stretávacie miesto (pre študentstvo, ktoré bude odprevadené do priestorov katedier

         a do kabínkovej učebne).

 

Aula Beliana

9.30 – 10.15 – otvorenie (vedenie FF UMB) 

10.15 – otázky z publika

 

Učebňa K153

11.00 h  Tajovského č. 51,    Ako sa stať súdnym prekladateľom? Prednáška a diskusia s PhDr. Gabrielou Slezákovou, PhD.

Katedra slovanských jazykov, Centrum poľského jazyka a kultúry

 

14.00 – ukončenie DOD FF UMB