Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Medzinárodný deň žien

Vážené kolegyne,  vážení kolegovia,

príbeh Medzinárodného dňa žien sa začal štrajkom žien za lepšie pracovné podmienky.  Bolo to na začiatku 20. storočia. Odvtedy má tento príbeh svoje verzie v rôznych krajinách. Jeho dôležitým motívom je vnímanie žien i mužov ako rovnocenných ľudí (a rovnocennosť nie je rovnakosť). V roku 2019 je základnou myšlienkou MDŽ v OSN Think equal, build smart, innovate for change. (http://www.un.org/en/events/womensday/).

 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien želáme nám všetkým, mužom i ženám,

aby sme žili v spoločnosti, v ktorej  majú ľudia rovnocenné postavenie.

 

Vedenie Filozofickej fakulty UMB

 

 

V rámci MDŽ prebieha na FF UMB súbor podujatí, ktorý je organizovaný Katedrou etiky a aplikovanej etiky. Informácie sú uvedené v oznamoch fakulty. Veríme, že podujatia budú podporené účasťou ľudí z fakulty a vyjadríme tak to, že nám myšlienky rodovej rovnosti nie sú ľahostajné.