Publikačná činnosť

Kapitoly z didaktiky školskej telesnej a športovej výchovy

Autori: Elena Bendíková
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: UMB FHV B. Bystrica, 2012, 119 s.

Chronobiológia a výkonnosť v športe

Autori: Jančoková a kol.
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: UMB FHV KTVŠ B. Bystrica, 2011, 147 s.

Oporný a pohybový systém, jeho funkcia, diagnostika a prevencia porúch

Autori: Elena Bendíková
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: UMB FHV B. Bystrica, 2011, 132 s.

Контактный формуляр

=