Члены кафедры

Vedúci katedry

doc. Mgr. Miloš Taliga, PhD.

doc. Mgr. Miloš Taliga, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
+421 48 446 7314
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
3. poschodie č. 315

Profesori

prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.

prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
+421 48 446 7317
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
3. poschodie č. 317

Docenti

doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD.

doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD.

Dekan, Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Kancelária:
F 321
doc. PhDr. Juraj Šuch, PhD.

doc. PhDr. Juraj Šuch, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
+421 48 446 7321
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
3. poschodie č. 321
doc. Mgr. Miloš Taliga, PhD.

doc. Mgr. Miloš Taliga, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
+421 48 446 7314
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
3. poschodie č. 315
doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD.

doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Koordinátor siete CEEPUS

Telefónne číslo:
+421 48 446 7318
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
3. poschodie č. 318

Odborní asistenti

Mgr. Jaroslav Cepko, PhD.

Mgr. Jaroslav Cepko, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, zástupca vedúceho katedry, katedrový koordinátor ECTS a študijný poradca

Telefónne číslo:
+421 48 446 7318
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
3. poschodie č. 318
PhDr. Andrea Klimková, PhD.

PhDr. Andrea Klimková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048/446 7316
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
316
PhDr. Daniela Kováčová PhD.

PhDr. Daniela Kováčová PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
+421 48 446 7316
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
316
Mgr. Michal Šedík, PhD.

Mgr. Michal Šedík, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
+421 48 446 7320
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
3. poschodie č. 320

Nepedagogickí zamestnanci

Bc. Tatiana Murínová

Bc. Tatiana Murínová

Sekretárka, katedry: filozofie (KFI); sociál. štúdií a etnológie (KSŠE); slov. literatúry a lit. vedy (KSLLV)

Telefónne číslo:
+421 48 446 7315
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F315