Члены кафедры

Vedúci katedry

doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.

doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.

Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
+421 48 446 5112
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
K 112

Profesori

prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.

prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, členka Komisie pre zahraničné vzťahy, Erasmus a CEEPUS, členka Vedeckej rady UMB

Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
Tajovského 51, K 113

Docenti

doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.

doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.

Zástupca vedúceho katedry

Telefónne číslo:
+421 48 446 5115
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
115
doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.

doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.

Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
+421 48 446 5112
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
K 112

Odborní asistenti

Mgr. Edita Jurčáková, PhD.

Mgr. Edita Jurčáková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
+421 48 446 5109
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
Tajovského 51, K 109
Mgr. Jana Lauková, PhD.

Mgr. Jana Lauková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, správkyňa webovej stránky katedry

Telefónne číslo:
+421 48 446 5115
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 115
PhDr. Eva Molnárová, PhD.

PhDr. Eva Molnárová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka ECTS, koordinátorka pedagogickej praxe

Telefónne číslo:
+421 48 446 5110
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
110
Mgr. Jana Štefaňáková, PhD.

Mgr. Jana Štefaňáková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
+421 48 446 5109
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 109
PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.

PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, prodekanka pre pedagogickú činnosť

Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 108, F 015

Výskumní pracovníci

Bajusová Miroslava

Bajusová Miroslava

Výskumná pracovníčka

Kancelária:
117

FHV_USER_JOB_ORDER_ZAHRANICNI_LEKTORI

Nuber Jörn

Nuber Jörn

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
446-5114
Kancelária:
K-114

Nepedagogickí zamestnanci

Mgr. Anna Ivínová

Mgr. Anna Ivínová

Sekretárka, katedry: KGE a KRO

Telefónne číslo:
+421 48 446 5511
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
K 111