Publikačná činnosť

Sv. Vojtech - svätec, doba a kult

Autori: J. Nemeš, R. Kožiak et al.
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Bratislava : Chronos, 2011

Historiography in Motion

Autori: Ed. R. Kožiak, R. Holec
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Bratislava : Historický ústav SAV, 2011.

Kresťanstvo v časoch sv. Vojtecha

Autori: Ed. R. Kožiak, J. Nemeš
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2009. ISBN 978-83-7490-255-7

Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín

Autori: Rastislav Kožiak - Juraj Šuch - Eugen Zeleňák
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: Bratislava : Chronos, 2009. ISBN 978-80-89027-28-6
AHN_10.pdf

Acta historica Neosoliensia. Tomus 10.

Autori: Ed. R. Kožiak, I. Nagy
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : FHV UMB, 2007. ISSN 1336-9148
Svätec a jeho funkcie II.pdf

Svätec a jeho funkcie v spoločnosti. Zväzok II.

Autori: Ed. Rastislav Kožiak, Jaroslav Nemeš.
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: Bratislava : Chronos, 2006. ISBN 80-89027-20-2
Svätec.doc

Svätec a jeho funkcie v spoločnosti. Zväzok I.

Autori: Ed. Rastislav Kožiak, Jaroslav Nemeš.
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: Bratislava : Chronos, 2006. ISBN 80-89027-19-9
AHN9.pdf

Acta historica Neosoliensia. Tomus 9.

Autori: Ed. Rastislav Kožiak, Imrich Nagy.
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : FHV UMB, 2006. ISSN 1336-9148
AHN8.pdf

Acta historica Neosoliensia. Tomus 8.

Autori: Ed. Rastislav Kožiak, Imrich Nagy.
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : FHV UMB, 2005. 348 s. ISBN 80-8083-173-4
Obsah a úvod.pdf

Pohanstvo a kresťanstvo.

Autori: Ed. Rastislav Kožiak, Jaroslav Nemeš.
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: Bratislava : Chronos, 2004. 320 s. ISBN 80-89027-12-1
Pamätnica KHi.doc

50 rokov Katedry histórie FHV UMB v Banskej Bystrici 1954-2004.

Autori: Ed. Július Alberty, Rastislav Kožiak, Karol Fremal.
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : FHV UMB, 2004. 48 s. ISBN 80-8083-003-7

Acta historica Neosoliensia. Tomus 7.

Autori: Ed. Rastislav Kožiak, Imrich Nagy.
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : FHV UMB, 2004. 254 s. ISBN 80-8083-035-5

Acta historica Neosoliensia. Tomus 6.

Autori: Ed. Rastislav Kožiak, Imrich, Nagy, Vladimír Varinský.
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : FHV UMB, 2003. 230 s. ISBN 80-88945-74-7
Obsah a predslov.doc

Rehole a kláštory v stredoveku.

Autori: Ed. Rastislav Kožiak, Vincent Múcska.
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: Bratislava : Chronos, 2002. 212 s. ISBN 80-89027-05-9

Acta historica Neosoliensia. Tomus I.

Autori: Ed. Július Alberty, Rastislav Kožiak.
Rok vydania: 1998
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : FHV UMB, 1998. 244 s. ISBN 80-8055-205-3

Контактный формуляр

=