Zamestnanci Filozofickej Fakulty

Mgr. Jaroslav Cepko, PhD.

Mgr. Jaroslav Cepko, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, zástupca vedúceho katedry, katedrový koordinátor ECTS a študijný poradca

Telefónne číslo:
+421 48 446 7318
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
3. poschodie č. 318
prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.

prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
+421 48 446 7523
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
KTVŠ č.m. 3A
Mgr. Jana Daubnerová, PhD.

Mgr. Jana Daubnerová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Fakultná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

Telefónne číslo:
+421 48 446 7552
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
T 051
dr. hab. PhDr. Carlos Dimeo, PhD.

dr. hab. PhDr. Carlos Dimeo, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Docent

Telefónne číslo:
048 446 5130
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
K 130
Mgr. Irena Dimova

Mgr. Irena Dimova

Doktorandka

Telefónne číslo:
+359896782196
Kancelária:
330
doc. PhDr. Martin Djovčoš, PhD.

doc. PhDr. Martin Djovčoš, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
+421 48 446 5629
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
K020
doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.

doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.

Zástupca vedúceho katedry

Telefónne číslo:
+421 48 446 5115
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
115
PhDr. Štefan Dorčák

PhDr. Štefan Dorčák

Vysokoškolský učiteľ, Rozvrhár pre rusistiku

Telefónne číslo:
+421 48 446 5064
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
K 164
Mgr. Michael Dove

Mgr. Michael Dove

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
+421 48 446 5022
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
K022