Zamestnanci Filozofickej Fakulty

doc. Ivan Jančovič, PhD.

doc. Ivan Jančovič, PhD.

Vedúci katedry

Telefónne číslo:
+421 48 446 7332
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
F332
doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.

doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, prezidentka slovenskej pobočky Stredoeurópskej asociácie kanadských štúdií, členka národnej grantovej komisie MŠ KEGA č. 4

Telefónne číslo:
+421 48 446 5023
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
023 (FHV)
doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD.

doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, garantka bakalárskeho študijného programu učiteľstva akademických predmetov

Telefónne číslo:
+421 48 446 5019
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
K021
Mgr. Edita Jurčáková, PhD.

Mgr. Edita Jurčáková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
+421 48 446 5109
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
Tajovského 51, K 109
PhDr. Andrea Klimková, PhD.

PhDr. Andrea Klimková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048/446 7316
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
316
doc. Mgr. et Mgr. Katarína Klimová, PhD.

doc. Mgr. et Mgr. Katarína Klimová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, člen edičnej komisie FF UMB

Telefónne číslo:
+421 48 446 5126
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
K 126 (Tajovského 51)
prof. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.

prof. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, didaktik katedry, koordinátor pre pedagogickú prax, garant ŠP učiteľstvo histórie v kombinácii - 1. a 2. stupňa (Bc., Mgr.), gestor rozširujúceho štúdia histórie (externé štúdium), odborný garant vzdelávacích aktivít Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí (na obdobie 2017-2021), podpredseda Vedeckej rady Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, vedúci Centra pre výskum dejín a kultúry dolnozemských Slovákov

Telefónne číslo:
+421 48 446 7120
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
120
Mgr. Monika Kmeťová

Mgr. Monika Kmeťová

Referentka

Telefónne číslo:
+421 48 446 7417
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 017
PaedDr. Rastislav Kollár, PhD.

PaedDr. Rastislav Kollár, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, katedrový rozvrhár, koordinátor Moodle a ECTS (ectsporadca.ktvs@umb.sk)

Telefónne číslo:
+421 48 446 7554
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
č.34