Zamestnanci Filozofickej Fakulty

PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.

PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Tajomník pre štúdium KTVŠ FF UMB

Telefónne číslo:
+421 48 446 7530
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
10
Mgr. Milena Konôpková

Mgr. Milena Konôpková

Referentka

Telefónne číslo:
+421 48 446 7413
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
č. 24
Mgr. Monika Korgová, Ph.D.

Mgr. Monika Korgová, Ph.D.

Vysokoškolská učiteľka, partnerská koordinátorka pre CEEPUS (sieť Red de Hispanistas de Europa Central)

Telefónne číslo:
048 446 5132
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 132 (Tajovského 51)
doc. PhDr. Katarína Koštialová, PhD.

doc. PhDr. Katarína Koštialová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Vedecký kvalifikačný stupeň IIa

Telefónne číslo:
+421 48 446 7327
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
327
Kotula Bozena, Dr., PhD.

Kotula Bozena, Dr., PhD.

Vysokoškolská učiteľka, lektorka poľského jazyka

Telefónne číslo:
+421 48 446 5062
Kancelária:
Tajovského 51, č. 162
doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.

doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
+421 48 446 5054
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
154
PhDr. Daniela Kováčová PhD.

PhDr. Daniela Kováčová PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
+421 48 446 7316
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
316
Mgr. Jana Kováčová

Mgr. Jana Kováčová

Sekretárka, referentka pre edičnú činnosť

Telefónne číslo:
+421 48 446 7115, 0915 829 051
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 115
PhDr. Kamila Koza Beňová, PhD.

PhDr. Kamila Koza Beňová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
+421 48 446 6412
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
501
PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
+421 48 446 7116
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
F 115