Zamestnanci Filozofickej Fakulty

Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.

Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Zástupkyňa vedúceho katedry, katedrová referentka pre vedu, koordinátorka sietí CEEPUS

Telefónne číslo:
+421 48 446 7143
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
143 (1. poschodie)
MUDr. Mgr. Peter Kyseľ, PhD.

MUDr. Mgr. Peter Kyseľ, PhD.

Telovýchovný lekár, odborný garant laboratória funkčnej diagnostiky

Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
Laboratórium KTVŠ UMB T57
Mgr. Matej Laš, PhD.

Mgr. Matej Laš, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, priemerný človek

Telefónne číslo:
+421 48 446 5021
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
K019
Mgr. Jana Lauková, PhD.

Mgr. Jana Lauková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, správkyňa webovej stránky katedry

Telefónne číslo:
+421 48 446 5115
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 115
Mgr. Mojmír Lehocký

Mgr. Mojmír Lehocký

Referent

Telefónne číslo:
+421 48 446 7420, 0905473751
Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Kancelária:
K007
doc. Viktória Liashuk, CSc.

doc. Viktória Liashuk, CSc.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
+421 48 446 5063
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
K 163
PhDr. Roman Ličko, PhD.

PhDr. Roman Ličko, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
+421 48 446 5022
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
022
Mgr. Martin Lizoň, PhD.

Mgr. Martin Lizoň, PhD.

Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS, študijný poradca katedry

Telefónne číslo:
+421 48 446 5064
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
164
doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.

doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, katedrový koordinátor ŠVA a pedagogickej praxe

Telefónne číslo:
+421 48 446 51 34
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
K134