Mgr. Stanislav Spodniak

Doktorand, 3. rok štúdia

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kde ma nájdete

Mgr. Stanislav Spodniak
Katedra filozofie


Email: stanislav.spodniak@umb.sk

Profesijná charakteristika

Študijný odbor: Filozofia

 

Téma dizertačnej práce: Problém zdôvodnenia normatívnych súdov

Školiteľka: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.

 

Účasť na konferenciách:

SPODNIAK. S. (20. 10. 2021): Morálka nie je evolučne podmienený sebaklam. Banská Bystrica: FF UMB, Doktorandské qoudlibet.

SPODNIAK. S. (15. – 17. 9. 2021). Utilitarizmus ako praktická voľba v etike Joshuu Greena. Banská Bystrica: Katedra filozofie FF UMB, XXV. Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii.

SPODNIAK. S. (9. – 11. 9. 2021). Utilitarianism as a Pragmatic Choice in Joshua Greene's Ethics. Salzburg: Department of Philosophy of University of Salzburg, SOPhiA 2021.

SPODNIAK. S. (22. – 23. 4. 2021). Konanie ako reprezentácia morálnych noriem. Filozofický ústav SAV, Mladá filozofia 2021, online konferencia.

SPODNIAK. S. (6. – 7. 2. 2020). Normatívne vs. faktuálne: užitočné delenie alebo prekonaná dichotómia?. Olomouc: Katedra filozofie FF UP, Philosophia 2020.

SPODNIAK, S. (26. – 27. 9. 2019). Je etika bez zdôvodnenia možná?. Olomouc: Katedra filozofie FF UP, Filozofie mezi epistemologií a etikou.

 

Podiel na výskume vo vedeckých projektoch:

Člen kolektívu v projekte VEGA 1/0531/20 Reprezentácia - jej povaha a význam pre poznanie. 

Vedúci projektu: Mgr. Michal Šedík, PhD.

 

Publikácie:

SPODNIAK, S. (2021): Utilitarianism ako praktická voľba s empirickou podporou v etike Joshuu Greena – kritická reflexia, Filozofia, 76 (6), 451 – 464.

SPODNIAK, S. (2020): K jednému pokusu o evolučné vysvetlenie morálky. Filozofia, 75 (7), 584 – 595.

  

Kontaktný formulár

=