Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Internátna rada

Harmonogram preberania

žiadostí FF UMB o pridelenie lôžka v ak. r. 2015/16

 

Julián Krull—ŠD3 A 704 A :               2.3. 17:00-18:00

4.3. 16:30-17:30

5.3. 18:00-19:00

9.3. 18:00-19:30

10.2. 18:00-19:00

11.2. 16:30-17:30

12.2. 18:00-19:30

 

Lukáš Šmída—ŠD3 B311A                                 3.3. 20:00-21:00                

9.3. 19:30-20:30

4.3. 20:00-21:00

10.3. 20:00-21:00

11.3. 20:00-21:00

 

Členovia:

Julián Krull, Lukáš Šmída

 

Prílohy ku stránke: