Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Doktorandské quodlibet

Diputationes quodlibetales alebo krátko quodlibety boli zaužívanou súčasťou vzdelávania na univerzitách od počiatku ich existencie. Na rozdiel od riadnych dišpút, ktorých tézy majster slobodných umení vopred zverejnil a dišputu (vedeckú debatu) viedol a usmerňoval vo vopred vymedzených rámcoch, ponúkali quodlibety, t. j. dišputy na ľubovoľné témy, priestor na skutočne slobodnú výmenu názorov.

Ktokoľvek zo študentov sa ich mohol zúčastniť s ľubovoľnou tézou, položiť ľubovoľnú otázku, vyprovokovať diskusiu, podoprieť v nej svoje tvrdenia vhodnými argumentmi a tak ich obhájiť alebo aj uznať svoj omyl, ak boli v priebehu diskusie vyvrátené.

Quodlibety sa tak stali arénou pre formulovanie nových poznatkov, ich prvé overenie vo vedeckej debate a ich prvotnú propagáciu. S tým istým cieľom sme sa rozhodli podobnou formou ponúknuť takýto kreatívny priestor aj našim študentom a študentkám doktorandských študijných programov.

 

Filozofická fakulta UMB v súčasnosti realizuje doktorandské štúdium v šiestich študijných programoch – slovenské dejiny, slovenský jazyk a literatúra, systematická filozofia, vedy o športe, všeobecná jazykoveda, translatológia. Predstavuje to širokú paletu tém a špecializácií v oblastiach výskumu z filológie, filozofie, historických vied a vied o športe.

Napriek nesporným rozdielom v metodológii a najmä v predmete výskumu možno aj v takto rôznorodých oblastiach nájsť vzájomné prieniky, interdisciplinárne presahy, inšpirácie a podnety pre vlastné výskumné témy, ak je prítomná ochota vzájomne sa počúvať, pýtať sa a snaha vysvetliť, obhájiť či z druhej strany pochopiť a uvedomiť si.

Našou ambíciou je prispieť ku kvalite doktorandských študijných programov, otvoriť ich vzájomnej odbornej komunikácii, interdisciplinárnej spolupráci, spropagovať ich pre potenciálnych záujemcov spomedzi radov študentov magisterských študijných programov a vlastne založiť tradíciu fakultných vedeckých kolokvií.

 

doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.

prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť