Prihlasovanie na predmety I. etapa - na rok 2021/2022

Vážené študentky, vážení študenti,

 

pripomíname Vám, že v termíne od  01. 04. 2021  do  30. 04. 2021  bude AiS2 otvorený na 

I. etapu prihlasovania sa na predmety na akademický rok 2021/2022 = predzápis.

Všetci študenti a študentky  aktuálneho

 

1. a 2. roku PhD. štúdia (denná forma)

1., 2. a 3. roku PhD. štúdia (externá forma)

 

+ študenti, ktorí prekročia štandardnú dĺžku štúdia (nadštandard denná i externá forma)

majú povinnosť si v tomto období vytvoriť zápisný list na rok 2021/2022

zapísať si doň predmety na zimný aj letný semester.

 

Návod na vytvorenie zápisného listu a zapísanie predmetov.

 

I. etapa prihlasovania na predmety je veľmi dôležitá,

v ďalších etapách už bude nasledovať iba spresňujúci zápis predmetov. 

 

Študenti  aktuálneho 2. roku doktorandského  štúdia v dennej forme

a študenti aktuálneho 3. roku doktorandského  štúdia v externej forme 

sú povinní zapísať si do zápisného listu na rok 2021/2022

aj predmet  "Štátna skúška Dizertačná práca s obhajobou"  za 40 kreditov

.

Študent, ktorý nebude mať tento predmet v zápisnom liste, nebude môcť ukončiť svoje štúdium.

 

Po ukončení I. etapy prihlasovania na predmety  (=predzápisu) bude nasledovať ELEKTRONICKÝ ZÁPIS do vyšších rokov štúdia.

Predzápis nie je totožný s elektronickým zápisom do ďalšieho roka štúdia.

 Termíny a informácie k elektronickému zápisu budú zverejnené neskôr.