Disciplinárna komisia

Predseda:

PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD. - prodekanka pre pedagogickú činnosť

 

Členovia:

Mgr. Patrik Kunec, PhD. - Katedra histórie

Mgr. Miroslava Rošková, PhD. - Katedra telesnej výchovy a športu

Mgr. Jakub Švec - študent

Bc. Lenka Mužilová - študentka

Michal Mojžiš - študent