Disciplinárna komisia

Predseda:

PaedDr. Ivan Očenáš, PhD.

 

Členovia:

Mgr. Patrik Kunec, PhD. - Katedra histórie

Mgr. Miroslava Rošková, PhD. - Katedra telesnej výchovy a športu

Mgr. Jakub Švec - študent

Bc. Iveta Mašlonková - študentka

Lenka Mužilová - študentka