Disciplinárna komisia

Predseda:

PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD. - prodekanka pre pedagogickú činnosť

 

Členovia:

Mgr. Patrik Kunec, PhD. - Katedra histórie

Mgr. Andrea Izáková, PhD.  - Katedra telesnej výchovy a športu


PhDr. Vladimíra Vrajová - študentka

Bc. Michal Mojžiš - študent

Olívia Mudráková - študentka