Koordinátori ECTS

Koordinátori ECTS na jednotlivých katedrách FF UMB:

Katedra anglistiky a amerikanistiky 

PaedDr. Renata Vajdičková, PhD.

PaedDr. Renata Vajdičková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka ECTS

Telefónne číslo:
048 446 5017
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 017 B

Katedra etiky a aplikovanej etiky

PhDr. Daniela Kováčová PhD.

PhDr. Daniela Kováčová PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5630
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
J02

Katedra európskych kultúrnych štúdií

PhDr. Jana Pecníková, PhD.

PhDr. Jana Pecníková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, zástupkyňa vedúcej katedry; koordinátorka ECTS/AIS a doktorandského štúdia, rozvrhárka katedry

Telefónne číslo:
048 446 5122
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
J008

Katedra filozofie

doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD.

doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Katedrový koordinátor ECTS

Telefónne číslo:
048 446 7318
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
3. poschodie č. 318

Mgr. Jaroslav Cepko, PhD.

Mgr. Jaroslav Cepko, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7318
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
3. poschodie č. 318

Mgr. Michal Šedík, PhD.

Mgr. Michal Šedík, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7314
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
3. poschodie č. 314

Katedra germanistiky

PhDr. Eva Molnárová, PhD.

PhDr. Eva Molnárová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrový koordinátor ECTS

Telefónne číslo:
048 446 5110
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
110

Katedra histórie

PhDr. Oto Tomeček, PhD.

PhDr. Oto Tomeček, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS pre učiteľské študijné programy

Telefónne číslo:
048 446 7143
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
143

PhDr. Pavol Maliniak, PhD.

PhDr. Pavol Maliniak, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS pre neučiteľské študijné programy

Telefónne číslo:
048 446 7118
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
118

Katedra romanistiky

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.

Vedúca katedry, katedrová koordinátorka ECTS pre FJ UAP a PaT; koordinátorka čiastkovej knižnice KRO; členka recenzného výboru časopisu Romanica Olomucensia

Telefónne číslo:
048 446 5131
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 131 (Tajovského 51)

Mgr. Eva Mesárová, PhD.

Mgr. Eva Mesárová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, tajomníčka katedry, katedrová koordinátorka ECTS a rozvrhárka pre TJ PaT, katedrová koordinátorka pre prax TJ PAT, členka Komisie pre financie a rozvoj FF UMB

Telefónne číslo:
048 446 5127
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 127 (Tajovského 51)

Mgr. Dana Ďurovková, PhD.

Mgr. Dana Ďurovková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka ECTS a rozvrhárka pre ŠJ PaT

Telefónne číslo:
048 446 5133
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 133 (Tajovského 51)

Katedra slovanských jazykov

Mgr. Martin Lizoň, PhD.

Mgr. Martin Lizoň, PhD.

Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS

Telefónne číslo:
048 446 5064
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
164

Mgr. Anita Račáková, PhD.

Mgr. Anita Račáková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, ECTS koordinátorka pre polonistiku, katedrová koordinátorka pre ERASMUS, členka komisie pre zahraničné vzťahy, rozvrhárka pre polonistiku

Telefónne číslo:
048 446 5062
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
162

Katedra slovenského jazyka a komunikácie

Lujza Urbancová, PhD.

Lujza Urbancová, PhD.

Prodekanka, Vysokoškolská učiteľka, koordinátorka ECTS

Telefónne číslo:
048 446 51 35
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K135

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy

Mgr. Henrich Jakubík, PhD.

Mgr. Henrich Jakubík, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS

Telefónne číslo:
048 446 7335
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
F334

Katedra sociálnych štúdií a etnológie

Mgr.  Ivan Souček, PhD.

Mgr. Ivan Souček, PhD.

Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, webadmin katedry, koordinátor ECTS

Telefónne číslo:
048 446 6233
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
R 2

Katedra telesnej výchovy a športu

PaedDr. Rastislav Kollár, PhD.

PaedDr. Rastislav Kollár, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS pre 2. a 3. stupeň štúdia, tajomník pre štúdium

Telefónne číslo:
048 446 7554
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
č.34

PaedDr. Boris Beťák, PhD.

PaedDr. Boris Beťák, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS pre 1. st. vysokoškolského štúdia, správca športovej haly a tenisových kurtov

Telefónne číslo:
048 446 7565
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
T 59

Katedra translatológie

PhDr. Ladislav György, PhD.

PhDr. Ladislav György, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS, rozvrhár KTR

Telefónne číslo:
048 446 7326
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
F326