Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Koordinátori ECTS

Koordinátori ECTS na jednotlivých katedrách FF UMB:

Katedra anglistiky a amerikanistiky 

PaedDr. Renata Vajdičková, PhD.

PaedDr. Renata Vajdičková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka ECTS

Telefónne číslo:
048 446 5017
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 017 B

Katedra európskych kultúrnych štúdií

PhDr. Jana Pecníková, PhD.

PhDr. Jana Pecníková, PhD.

Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, Koordinátorka ECTS/AIS, rozvrhárka katedry, študijná poradkyňa

Telefónne číslo:
048 446 5314
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
J016

Katedra filozofie

doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD.

doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Katedrový koordinátor ECTS

Telefónne číslo:
048 446 7318
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
3. poschodie č. 318

Mgr. Jaroslav Cepko, PhD.

Mgr. Jaroslav Cepko, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7318
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
3. poschodie č. 318

Mgr. Michal Šedík, PhD.

Mgr. Michal Šedík, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7314
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
3. poschodie č. 314

PhDr. Daniela Kováčová PhD.

PhDr. Daniela Kováčová PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 7316
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
316

Katedra germanistiky

PhDr. Eva Molnárová, PhD.

PhDr. Eva Molnárová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrový koordinátor ECTS

Telefónne číslo:
048 446 5110
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
110

Katedra histórie

PhDr. Oto Tomeček, PhD.

PhDr. Oto Tomeček, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS pre učiteľské študijné programy

Telefónne číslo:
048 446 7143
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
143

PhDr. Pavol Maliniak, PhD.

PhDr. Pavol Maliniak, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS pre neučiteľské študijné programy

Telefónne číslo:
048 446 7118
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
118

Katedra romanistiky

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, zástupkyňa vedúcej katedry, katedrová koordinátorka ECTS pre FJ UAP a PaT; koordinátorka čiastkovej knižnice KRO; členka recenzného výboru časopisu Romanica Olomucensia

Telefónne číslo:
048 446 5131
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 131 (Tajovského 51)

Mgr. Eva Mesárová, PhD.

Mgr. Eva Mesárová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka ECTS a rozvrhárka pre TJ PaT, katedrová koordinátorka pre prax TJ PAT

Telefónne číslo:
048 446 5127
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 127 (Tajovského 51)

Mgr. Dana Ďurovková, PhD.

Mgr. Dana Ďurovková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka ECTS a rozvrhárka pre ŠJ PaT

Telefónne číslo:
048 446 5130
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 130 (Tajovského 51)

Katedra slovanských jazykov

Mgr. Martin Lizoň, PhD.

Mgr. Martin Lizoň, PhD.

Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS

Telefónne číslo:
048 446 5064
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
164

Mgr. Anita Račáková, PhD.

Mgr. Anita Račáková, PhD.

Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, ECTS koordinátorka pre polonistiku, katedrová koordinátorka pre ERASMUS, členka komisie pre zahraničné vzťahy, rozvrhárka pre polonistiku

Telefónne číslo:
048 446 5051
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
151

Katedra slovenského jazyka a komunikácie

PhDr. Anita Huťková, PhD.

PhDr. Anita Huťková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, správkyňa webovej stránky katedry

Telefónne číslo:
048 446 5141
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 141

Mgr. Gabriel Rožai, PhD.

Mgr. Gabriel Rožai, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, študijný poradca, katedrový koordinátor pre ECTS

Telefónne číslo:
048 446 51 43
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
K143

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy

Mgr. Eva Pršová, PhD.

Mgr. Eva Pršová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka pre ECTS, rozvrhárka, koordinátorka pre ERASMUS

Telefónne číslo:
048 446 7329
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
F329

Katedra sociálnych štúdií a etnológie

Mgr.  Ivan Souček, PhD.

Mgr. Ivan Souček, PhD.

Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, webadmin katedry, koordinátor ECTS

Telefónne číslo:
048 446 7324
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
324

Katedra telesnej výchovy a športu

PaedDr. Boris Beťák, PhD.

PaedDr. Boris Beťák, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS pre 1. st. vysokoškolského štúdia, správca športovej haly a tenisových kurtov

Telefónne číslo:
048 446 7565
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
T 59

PaedDr. Rastislav Kollár, PhD.

PaedDr. Rastislav Kollár, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS pre 2. a 3. stupeň štúdia, tajomník pre štúdium

Telefónne číslo:
048 446 7554
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
č.34