Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jana Daubnerová, PhD.

Mgr. Jana Daubnerová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Fakultná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

Telefónne číslo:
048 446 7558
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
T 030

Prílohy ku stránke: