Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Elektronický zápis do vyšších rokov štúdia na 2022/2023

Vážené študentky, vážení študenti,

 

v termíne od 23. júla 2022 do 15. augusta 2022 prebieha ELEKTRONICKÝ ZÁPIS študentov na akademický rok 2022/2023.

 

Zápis vykoná každý študent denného a externého štúdia, ktorý je v akademickom roku 2021/2022 riadne zapísaným študentom fakulty a bude v akademickom roku 2022/2023 pokračovať v štúdiu na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (aj študenti, ktorí budú pokračovať v nadštandardnom štúdiu).

Zápis nevykonávajú študenti končiacich rokov bakalárskeho štúdia, ktorí na akademický rok 2022/2023 podali prihlášku na magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Títo študenti boli o spôsobe zápisu na magisterské štúdium písomne informovaní spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium v júli 2022.

 

Zápis sa uskutočňuje cez AiS2 formou ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU (podrobne v manuáli e-zápisu).

V rámci elektronického zápisu študent:

1) potvrdzuje svoj záujem pokračovať v štúdiu v akademickom roku 2022/2023;

2) potvrdzuje správnosť svojich osobných údajov, príp. zaeviduje zmeny v osobných údajoch;

3) potvrdzuje zaevidovanie všetkých hodnotení za akademický rok 2021/2022.

 

V tomto e-zápise sa neprihlasuje na predmety – pre prebiehajúce zosúlaďovanie študijných programov.

Zápis predmetov do zápisného listu bude možné vykonať až v II. etape zapisovania predmetov = od 1. 9. 2022 do 2. 10. 2022.

Usmernenie k zápisu predmetov bude zverejnené koncom augusta 2022.

 

 

Študijné oddelenie po ukončení elektronického zápisu skontroluje všetkým študentom zrealizovanie elektronického zápisu a po kontrole potvrdí zápisný list na akademický rok 2022/2023. Tým bude študent riadne zapísaný na akademický rok 2022/2023. Keď pred 15. 8. 2022 AiS2 študentovi uvádza, že nemá potvrdený zápisný list, nie je potrebné kontaktovať študijné oddelenie..

 

Študenti, na ktorých sa vzťahuje povinnosť uhradiť školné za nadštandardnú dĺžku štúdia v akademickom roku 2022/2023, sú povinní podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a podľa smernice č. 7/2021 o školnom a poplatkoch na UMB v Banskej Bystrici v akademickom roku 2022/2023 (čl. 3 bod 1), vyplniť a doručiť na študijné oddelenie FF UMB v termíne do 16. 9. 2022 „Čestné vyhlásenie“ o doterajšom štúdiu.

 

Študentom externého štúdia, ktorí budú v akademickom roku 2022/2023 pokračovať v štúdiu, vzniká zároveň povinnosť uhradiť školné za štúdium študijného programu v externej forme. Po skontrolovaní splnenia podmienok na postup do ďalšieho roku štúdia a vykonania elektronického zápisu študijné oddelenie v AiS2 stanoví študentovi výšku školného za externé štúdium. Študent je povinný v termíne do 31. 8. 2022 uhradiť predpísané školné za štúdium študijného programu v externej forme štúdia v stanovenej výške. Prosíme študentov externého štúdia, aby uhrádzali školné za externé štúdium až potom, ako sa im v AiS2 objaví predpis k úhrade školného.

Zápisný list bude potvrdený až po preukázaní úhrady predpísaného školného.