Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Elektronický zápis do vyšších rokov štúdia na 2024/2025

Vážené študentky, vážení študenti,

 

v termíne od 15. mája 2024 do 30. júna 2024 prebieha ELEKTRONICKÝ ZÁPIS

študentov do vyššieho roku štúdia na akademický rok 2024/2025.

 

Elektronický zápis POTVRĎTE až po zapísaní všetkých hodnotení

vyučujúcimi za akademický rok 2023/2024!í

yučujúcimi za akademický rok 2022/2023. 

Zápis vykoná každý študent denného a externého štúdia, ktorý je v akademickom roku 2023/2024 riadne zapísaným študentom fakulty a bude v akademickom roku 2024/2025 pokračovať v štúdiu na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.

Zápis nevykonávajú študenti končiacich rokov bakalárskeho štúdia, ktorí na akademický rok 2024/2025 podali prihlášku na magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Títo študenti budú o spôsobe zápisu na magisterské štúdium písomne informovaní spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium v júli 2024.

 

Zápis sa uskutočňuje cez AiS2 formou ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU (podrobne v manuáli e-zápisu).

V rámci elektronického zápisu študent:

1) potvrdzuje pokračovanie v štúdiu v akademickom roku 2024/2025;

2) potvrdzuje správnosť svojich osobných údajov, príp. zaeviduje zmeny v osobných údajoch;

3) prihlasuje sa na všetky predmety – vyberá a zapisuje si do zápisného listu v AiS2 povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, ktoré chce absolvovať v akademickom roku 2024/2025 vrátane opakovane zapísaných predmetov po ich neúspešnom absolvovaní;

4) potvrdzuje zaevidovanie všetkých hodnotení za akademický rok 2023/2024.

 

Po potvrdení elektronického zápisu študentom, nemôže už vyučujúci udeliť žiadne hodnotenie za akademický rok 2023/2024.

Nevyhnutné zmeny v predmetoch zápisného listu bude možné vykonať ešte v termíne úpravy zápisných listov ZS = od 1. 9. 2024 do 29. 9. 2024.

 

Študijné oddelenie po ukončení elektronického zápisu (po 30. 6. 2024) skontroluje všetkým študentom splnenie podmienok na postup do ďalšieho roku štúdia, zrealizovanie elektronického zápisu a po kontrole potvrdí zápisný list na akademický rok 2024/2025 = študent bude riadne zapísaný na akademický rok 2024/2025. Pred 30. 6. 2024, prosím nevolajte na študijné oddelenie, že Vám AiS2 uvádza, že nemáte potvrdený zápisný list.

Študent, ktorý riadne zrealizoval elektronický zápis, sa nezúčastňuje na žiadnom inom zápise v septembri.

 

Študenti, na ktorých sa vzťahuje povinnosť uhradiť školné za nadštandardnú dĺžku štúdia v akademickom roku 2024/2025, sú povinní podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a podľa smernice č. 6/2023 o školnom a poplatkoch na UMB v Banskej Bystrici v akademickom roku 2024/2025 (čl. 3 bod 1), vyplniť a doručiť na študijné oddelenie FF UMB v termíne do 23. 9. 2024 „Čestné vyhlásenie“ o doterajšom štúdiu.

 

Študentom externého štúdia, ktorí budú v akademickom roku 2024/2025 pokračovať v štúdiu, vzniká zároveň povinnosť uhradiť školné za štúdium študijného programu v externej forme. Po kontrole splnenia podmienok na postup do ďalšieho roku štúdia a vykonania elektronického zápisu študijné oddelenie v AiS2 stanoví študentovi výšku školného za externé štúdium. Študent je povinný v termíne najneskôr do 31. 8. 2024 uhradiť predpísané školné za štúdium študijného programu v externej forme štúdia v stanovenej výške. Prosíme študentov externého štúdia, aby uhrádzali školné za externé štúdium až potom, ako sa im v AiS2 objaví predpis k úhrade školného.

Zápisný list bude potvrdený až po preukázaní úhrady predpísaného školného.