Mgr. a PhD. promócie - jeseň 2019

Promócie absolventiek a absolventov Mgr. a PhD. štúdia,

ktorí ukončili štúdium v auguste 2019,

(aj tých, čo majú záujem zúčastniť sa na promóciách a skončili v máji),

sa uskutočnia dňa  11.  októbra 2019 o 10:00 h  (piatok).

 

Na podpísanie dokladov sa dostavte o 8:30 h,

o 9:00 h začína nácvik na samotnú promóciu - prosíme o dochvíľnosť.