Oznam o prevzatí bakalárskych diplomov

 

Vážené absolventky, vážení absolventi,

doklady o ukončení Bc. štúdia v I. termíne (jún) = diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu,

si môžete prísť prevziať od 12. júla 2021, denne od 9:00 do 11:00 h 

(okrem  2. 9. 2021, kedy budú prebiehať zápisy do 1. rokov štúdia)

do kancelárie č. 11A a 11B  = študijné oddelenie Filozofickej fakulty UMB, Tajovského 40.

Prosíme Vás pritom o dodržiavanie aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatrení.

 

Prevzatie diplomu nie je podmienka na zápis na Mgr. stupeň štúdia.

Bakalárske diplomy sa budú odovzdávať aj na zápise na Mgr. stupeň v septembri 2021.

 

 

Prevzatie diplomu nie je podmienkou na prijatie na Mgr. stupeň štúdia.

Absolventi Bc. stupňa, ktorí sú mimo Slovenskej republiky alebo

nemajú cestu do Banskej Bystrice a pokračujú v Mgr. stupni

na FF UMB, môžu si diplom prevziať až na zápise v septembri.