Oznam o prevzatí bakalárskych diplomov

Oznam o prevzatí bakalárskych diplomov

 

Doklady o ukončení Bc. štúdia = diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu,

si môžete prísť prevziať    od 15. júla 2019

v úradných hodinách

na študijné oddelenie Filozofickej fakulty UMB, Tajovského 40.

 

Prevzatie diplomu nie je podmienkou na prijatie na Mgr. stupeň štúdia.

Absolventi Bc. stupňa, ktorí sú mimo Slovenskej republiky alebo

nemajú cestu do Banskej Bystrice a pokračujú v Mgr. stupni

na FF UMB, môžu si diplom prevziať až na zápise v septembri.