Oznam o prevzatí diplomov - augustový termín

Vážené absolventky, vážení absolventi,

 

doklady o ukončení štúdia (diplom, vysvedčenie a dodatok k diplomu) na Filozofickej fakulte UMB v II. termíne si môžete prevziať osobne na študijnom oddelení FF UMB od 04. 10. 2021 v čase úradných hodín.

Prosíme Vás pritom o dodržiavanie aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatrení.

Ak Vám zdravotný stav alebo karanténne opatrenie nedovoľuje osobné prevzatie dokladov, kontaktujte, prosím, študijné oddelenie - príslušnú referentku Vášho študijného programu.

 

Blahoželáme Vám k úspešnému ukončeniu štúdia a želáme v profesionálnom živote veľa úspechov!